اهدا دو عدد موتور تحقیقاتی توسط پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران

اهدا دو عدد موتور تحقیقاتی توسط پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران
کد : 11

اهدا دو عدد موتور تحقیقاتی توسط پژوهشکده خودرو، سوخت و محیط زیست دانشگاه تهران

 

رئیس مرکز تحقیقات خودرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا خبر دارد:

 

دو عدد موتور تحقیقاتی توسط پژوهشکده خودرو دانشگاه تهران به مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و آلودگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا اهدا گردید.

 

دکتر بهرام بحری رئیس مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و آلودگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا با اعلام این خبر گفت:

در پی انعقاد تفاهم نامه با پژوهشکده خودرو دانشگاه تهران این پژوهشکده دو عدد موتور تحقیقاتی برای انجام پروژه های دانشجویان کارشناسی ارشد اهدا کرد.

 

روابط عمومی دانشگاه

 

 
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد