آلودگی

کد : 6

 اثرگذاری آلودگی هوا بر اقتصاد:


1) آلودگی محیط زیست روی سلامت انسان‌ها اثر می‌گذارد و باعث کاهش بهره‌وری نیروی کار می‌گردد و باعث می‌شود که نیروی کار به‌عنوان یک نهاده تولید از مدار تولید خارج شود و سطح تولید کاهش یابد.

2) هزینه‌ای که بابت به‌دست آوردن سلامت افراد باید برداخت شود:

- هزینه‌ای که فرد خود می‌پردازد و هزینه‌ای که دولت در قالب بیمه بابت درمان فرد می‌پردازد.

3) درآمدی که فرد بر اثر ترک کار از دست می‌دهد و هزینه خسارت وارد بر تولیدبر اثر نبود نیروی کار.

 

سرپرست گروه آلودگی:

آقای دکتر بهرام بحری

http://tch.iaush.ac.ir/fa/?Bahri
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد