سوخت

کد : 5

سوخت های زیستی


سوخت های زیستی می تواند به عنوان سوخت مایع، جامد یا گاز متشکل یا حاصل از زیست توده تعریف شود. زیست توده نیز می تواند برای گرم کردن یا تولید برق استفاده شود. سوخت های زیستی را می توان از هر منبع کربن مثل گیاهان که به سرعت جایگزین می شود بدست اورد. بسیاری گیاهان مختلف و مواد مشتق شده از گیاهان برای تولید سوخت زیستی استفاده می شود.

 

سرپرست گروه اتانل و بیو اتانل:

آقای دکتر بهرام بحری

http://tch.iaush.ac.ir/fa/?Bahri

با همکاری آقای دکتر داود مظاهری تهرانی               

 

سرپرست گروه بیودیزل:

خانم دکتر رضیه فضائلی

http://tch.iaush.ac.ir/fa/?Fazaeli
شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد