اهداف مرکز

کد : 10013

:اهداف استراتژيک مرکز تحقیقات خودرو، سوخت و آلودگی


تربيت دانش آموختگان نخبه در رشته مهندسي خودرو به عنوان یک علم بین رشته ای در مقاطع مختلف برای- 

  • ارتقاء کيفيت در صنعت خودرو و صنايع وابسته آن در داخل کشور
  • راه اندازی و بهبود عملکرد واحدهای تحقيق و توسعه و طراحی مهندسی در صنعت خودرو و صنايع وابسته آن در داخل کشور
  • بهبود مديريت و امکان رشد مديران در صنعت خودرو و صنايع وابسته آن در داخل کشور


- کمک به خط مشی گذاری و سياستگذاری برای صنعت خودرو در جهت کنترل آلودگی و بهینه سازی مصرف سوخت

کمک به خط‌مشی گذاری و سياستگذاری برای مديريت مصرف انرژی در صنعت حمل و نقل کشور- 

مبارزه با آلودگی هوا- 

توسعه سوخت های جایگزین- 

 

 

شرکت فناوری اطلاعات ققنوس کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا می باشد